top of page

פוליאוריאהציפוי פוליאוריאה משמש בעיקר לציפוי תעשייתי ואיטום של בריכות. ציפוי זה מתאפייןבהתגבשות והתקשות החומר במהירות, לפוליאוריאה עמידות מעולה בשחיקה ובעלת גמישות והתארכות עד 600%. הפוליאוראיה משמשת לציפוי חניונים, ארגזי מכוניות(טנדר), חדרי קירור וכו'.
את עמידותה מקבלת הפוליאוראיה בזכות כושר התארכות גבוה המאפשר גישור על סדקים נימיים(עד רוחב 3 מ"מ) וזה מאפשר עמידות בהלם תרמי ומחזורים קיצוניים של חום - קור לכן היא אידיאלית לציפוי מקררים/מקפיאים.

bottom of page