top of page

ציפוי בריכות שחיהאת בריכות השחייה מצפים למטרות איטום ודקורציה. בשלב הראשון של תהליך האיטום דואגים לליטוש

וקרצוף פני השטח עד קבלת שטח יציב לציפוי. לאחר מכן מצפים את הבריכה באפוקסי או בפוליאוריאה.

לפוליאוריאה יש יתרון ועדיפות על אפוקסי בציפוי בריכות שחייה מאחר ורמת ההתפשטות של הפוליאוריאה היא 200% - 600% , כך שאם האדמה מתרחבת החומר מתרחב ולא נוצרים סדקים. 

 

 

 ציפויי בריכות כימיקלים

ציפויים שעומדים בפני חומרים כימייים כגון חומצות ובפני מי שפכים. 
את האיטום של המשטח מבצעים באמצעות אפוקסי לפי מפרט של טמבור. 
הציפוי מיועד להגנה מפני איכול כימי, מיועד למערכות ניטרול שפכים, מאגרי מים, מאצרות, מפעלי תרופות וכו'.

סוג הציפוי הנדרש יקבע ע"י סוג החומר המאכל. מפרט הביצוע והציפוי יקבע ע"י נציג טמבור.

 bottom of page