top of page

​שיקומי בטוןשיקום בטון זהו תהליך המחדש ומשקם בטון שנסדק ומתחיל להתפורר (מצב שמסכן את עמידות הבנין כולו, או אגפים המתבססים עליו, כגון מרפסות או תוספים). התפוררות הבטון והזנחתו עלולה לגרום להתמוטטות המבנה כולו או חלקיו.כדי לחדש את הבטון, מכינים ב"גלעד פרוייקטים" את השטח- מסירים את החלקים המתקלפים וממלאים את הסדקים, עד לקבלת בטון נקי. לאחר מכן חוצבים עד לחשיפת הברזלים בבסיסו של הבטון, מנקים אותו משאריות חלודה ואם יש צורך מחדשים ומחזקים אותו בחומרים כימיים ממירי חלודה. לבסוף, משקמים את הבטון עם חומר בטון מיוחד לשיקום, שאינו מתכווץ.

בגלעד פרוייקטים דואגים לביטחוכם ומחדשים את הבטון כדי שהבנין "יעמוד על רגליו" עוד שנים ארוכות.

bottom of page