top of page

הזרקות פוליאוריטן

הזרקות פוליאוריטן מתאימות לסדקים ונימים, שנוצרים בבטון במבנים שלא ביצעו בו איטום מבחוץ או זיפות.
על מנת למנוע דליפה ולאטום את הדליפות באופן קבוע לאורך זמן, מייבשים את המקום הדולף, לאחר מכן מזריקים חומר פוליאוריטן, המורכב מתאים קטנים המכילים אוויר ואטומים ללחות. הרכב החומר ומבנה התאים מאפשרים בידוד ואיטום הנשמרים לאורך זמן. 

bottom of page